ANNONS

Flytande biogas från Mönsterås

Scandinavian Biogas har en ledande ställning inom förnybar energi och framställningen av biogas och biogödsel i Norden. I samarbete med lokala lantbrukare i Mönsterås planerar nu bolaget för byggnation av en helt ny biogasanläggning, vilken möjliggör en grön omställning för såväl närproducerad mat som för tunga transporter. AFRY anlitas som ingenjörspartner i projektet.
Scandinavian Biogas är en av Nordens största privata producenter av biogas. Bolagets investering i biogasanläggningen i Mönsterås beräknas uppgå till 760 miljoner kronor. Den flytande biogasen ska främst säljas som bränsle till tunga vägtransporter och sjöfart.

AFRY har varit involverade i förprojektet och har nu, när projektet går in i genomförandefas, fått förtroendet som ingenjörspartner. AFRY kommer bland annat att bidra med tjänster inom hälsa och säkerhet, mekanik, rör, el, dokumenthantering samt expertis inom projektriskhantering och processäkerhet. Värdet av ordern tillkännages inte.

– Det känns bra med en samarbetspartner som också delar vår mission om att bidra till att accelerera omställningen till ett hållbart samhälle. AFRY har tidigare varit involverade i liknande projekt inom biogas, vilket gör dem till en relevant partner för oss i vår satsning, säger Robert Hammarstedt, Program Office Manager på Scandinavian Biogas.

Lantbruken i regionen förser Scandinavian Biogas med överskott av gödselproduktion baserat på gränsen för utsläpp enligt miljötillstånd. Gödseln rötas i biogasanläggningen till nytta för flytande biogas till transportsektorn och återförs därefter till lantbruken för växtnäring till åkrarna.

– Vi är stolta över förtroendet att få bidra till Scandinavian Biogas strategiska satsning, ett lysande exempel på en hållbar och cirkulär lösning med betydande miljövinster. För lantbrukare i Kalmar län blir detta en efterlängtad lösning på utmaningen kring begränsad gödselproduktion, säger Jonny Stridh, Vice President för Process Industries Sweden, AFRY.

Produktionsanläggningen beräknas uppnå en produktionskapacitet på 120 GWh/år (flytande biogas), vilket motsvarar cirka 12 miljoner liter diesel. Det genererar 200 000 ton biogödselproduktion som återförs till lantbruken.

AFRYs uppdrag påbörjades under Q1 2023 och produktionsstart för biogasanläggningen beräknas till Q4 2024.

Relaterade artiklar