ANNONS

Förbättrat läge för animalieproducenter på sikt

Odlingen av soja ser ut att öka i världen och tillgången ser ut att bli god. Därmed finns det underlag på prisfall för sojan på sikt vilket ger billigare foder. Samtidigt stiger priset på mjölk och kött.
I Europa ligger de flesta noteringar på gris stilla denna veckan men de stiger i Spanien och i Danmark.
I USA är det dock ett visst press på slaktsvinspriserna just nu då lagren av griskött ökar i landet.
Statistik från USA nu visar att lagret av griskött ökat med 2 procent mellan februari och mars i år.

Relaterade artiklar