ANNONS

De föreslås som nya styrelseledamöter i Lantmännen

Lantmännen presenterar idag valberedningens förslag till ny styrelse. Som nya styrelseledamöter föreslås Johan Bygge och Per Wijkander.

Lantmännens styrelse har under 2018 bestått av Per Lindahl, ordförande, Hans Wallemyr, vice ordförande samt Sonat Burman-Olsson, Ulf Gundemark, Ove Gustafsson, Johan Mattsson, Gunilla Aschan och Henrik Wahlberg samt tre arbetstagarrepresentanter.

Mandattiden utgår för Ulf Gundemark, Per Lindahl, Johan Mattsson, Gunilla Aschan, Henrik Wahlberg och Hans Wallemyr. Ulf Gundemark har meddelat att han inte står till valberedningens förfogande.

Inför föreningsstämman 2018 föreslår valberedning omval av Per Lindahl, Johan Mattsson, Gunilla Aschan, Henrik Wahlberg och Hans Wallemyr, samt nyval av Johan Bygge och Per Wijkander.

– Johan Bygge och Per Wijkander har båda en gedigen erfarenhet, men från olika verksamheter och områden. Pers breda kunskap om förutsättningarna för svenskt lantbruk och Lantmännens internationella lantbruksverksamhet kombinerad med Johans fokus på internationell företagsutveckling, strategi och finansiering, är värdefulla i styrelsearbetet när Lantmännen nu fokuserar på utveckling i linje med den uppdaterade strategin Jord till Bord 2030, säger Kjell Eriksson, valberedningens ordförande.

Per Wijkander är född 1977 och utbildad agronom. Han driver en gård i Upplands Bro med inriktning på växtodling, skogsbruk och vattenkraft. Parallellt med arbetet som lantbrukare är Per fastighetsmäklare. Han har ett stort engagemang och bred kunskap om förutsättningarna för svenskt lantbruk, både som aktiv lantbrukare och genom arbetet som fastighetsmäklare. Per är ordförande i Lantmännens distrikt Uppland, och via ett uppdrag i HaGe Kiel har han även en god uppfattning om Lantmännens internationella verksamhet på lantbruksområdet.

Johan Bygge är civilekonom och född 1956. Johan är för närvarande baserad för EQT i Hong Kong som Senior Industrial Advisor. Johan har mångårig erfarenhet från såväl tillverkningsindustri som finansiell verksamhet samt stor kompetens inom internationellt företagande. Hans styrkor ligger inom företagsutveckling, strategi och finansiering. Johan har tidigare bland annat haft uppdrag inom Investor som CFO, Capio som CFO och vice vd, samt Electrolux som CFO och affärsområdeschef för olika delar av verksamheten såsom till exempel Husqvarna konsument utomhusprodukter och vitvaror Europa. Aktuella styrelseuppdrag är bland annat ordförandeposten i PSM Holdings Ltd, Getinge AB samt i SNS förtroenderåd.

Till ny förtroendevald revisor föreslås Jimmy Grinsvall, och valberedningen föreslår omval på de förtroendevalda revisorerna Maude Fyrenius och Gustav Jansson.

Valen sker vid Lantmännens föreningsstämma som hålls onsdagen den 8 maj på Clarion Hotel Sign, Norra Bantorget, Stockholm,

Relaterade artiklar