ANNONS

Forskare vill återinföra visenterna till Sverige

Fram till mitten av 1900-talet hade Sverige skogsbetande kor som höll skogslandskapet öppet. Innan dess fyllde visenterna och uroxarna samma funktion. I dag har vi knappt några djur alls som betar våra skogar och problemen med igenväxning är i dag stora. För att råda bot på detta vill nu forskare vid SLU undersöka möjligheterna att återinföra visenterna till de svenska skogarna.

Klicka här för att komma till inslaget

Relaterade artiklar