ANNONS

Forskning ska hjälpa odlare att hålla jordburna sjukdomsalstrare borta

Jordburna sjukdomsalstrare, så kallade patogener, är ett problem som kan öka i en framtid med klimatförändringar. I ett projekt vid SLU kommer forskare att fördjupa sig i hur patogener överlever samt hur man upptäcker och bekämpar dessa.

I befintliga klimatprognoser kan man förmoda temperaturhöjningar, stora förändringar i nederbörd och dessutom en ökad risk i förekomst och mångfald av patogener – sjukdomsalstare. För Sveriges del kan patogener som idag är vanliga i södra delarna av landet eller i Europa bli vanligare allt längre norrut. Därtill kan aggressiva former etableras i ett mildare klimat.

I ett nytt projekt kommer forskare från SLU att fördjupa kunskapen i det som möjliggör patogenernas överlevnad, så kallade vilokroppar. Med ökad kunskap om dessa är målet att det ska bli enklare att ställa diagnos, upptäcka patogener och bekämpa dessa. I projektet inriktar man sig på de patogener som är viktigast i oljeväxter, spannmål och sockerbetor. Med tillgång till nya analysmetoder kan odlare anpassa odlingen efter marken och markens innehåll av patogener. I praktiken minskar då risken för kraftiga och oväntade angrepp av växtpatogener.

Projektet finansieras med 2,7 miljoner kronor genom Stiftelsen Lantbruksforskning och väntas pågå under tre år. Det projekt som nu fått finansiering ingår i en större och fortsatt del av forskning kring biologisk markkartering.

Stiftelsen Lantbruksforsknings program för växtodlingsforskning finansieras av privata medel som kommer från Sveriges lantbrukare, insamlande företag och återförda miljöskatter. Hösten 2011 beviljas 12 nya projekt finansiering inom växtodlingsprogrammet med totalt 17,8 miljoner kronor. Resultaten av den nyttostyrda forskningen ska ge ny, värdefull kunskap till Sveriges lantbrukare och på sikt leda till ökad tillväxt och konkurrenskraft.

Relaterade artiklar