ANNONS

Första fossilfria korna till slakt

Projektet Fossilfritt kött på Gotland syftar till att kartlägga hur man kan föda upp och leverera ett mer hållbart kött till konsumenterna. Samtidigt undersöks konsumenternas inställning hur villiga är de att betala för hållbart kött? Kan det till och med bli en hygienfaktor?

En av pilotgårdarna i projektet är lantbrukarparet Erik Levander och Maria Erikssons på gården Bols i Havdhem på södra Gotland.

– Vi har tagit ett helhetsgrepp på gården för att odla foder och föda upp djur till slakt på ett så hållbart sätt som möjligt. Vi ställde om hela vår maskinpark från diesel till rapsbaserad RME (biobränsle) för drygt ett år sedan. Vi räknar med att det sparar 100 ton i koldioxidutsläpp per år. Det är rätt imponerande för en liten gård som vår, säger Maria Eriksson.

– Vi har också tagit till oss ny teknik och kunskap för precisionsodling som gör att vi ökar noggrannheten i bland annat gödningsspridning vilken minskar oönskade utsläpp till miljön, säger Erik Levander.

– Dessutom har vi börjat använda en annan ensilageplast för att minska på användandet av fossila råvaror eftersom plastens ursprung annars oftast är olja, säger Maria Eriksson.

För Gotlands Slagteri och Smak av Gotland är projektet en viktig del i en mer långtgående ambition att bidra till ett hållbarare jordbruk.

– Gotland har kommit att kallas Hållbarhetens Ö av en anledning. Vi har ett nära samarbete med våra uppfödare. Att jobba med hållbarhet och ställa om till fossilfri drift är både att ta klimatansvar och att göra det svenska jordbruket mindre sårbart, säger Fredrik Sundblad som är projektledare för Fossilfritt kött.

En viktig utgångspunkt för att minska jordbrukets klimatpåverkan är att projektet kan svara mot alla de tre aspekterna av hållbarhet: miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

Äkta makarna Erik Levander och Maria Eriksson på Bols Gård i Havdhem på södra Gotland deltar i Smak av Gotlands projekt Fossilfritt kött.

– Därför är det viktigt för oss att jobba nära såväl konsumenter som våra gotländska gårdar. Vårt jordbruk och livsmedelsproduktion är en av de viktigaste nycklarna till en hållbar framtid. Vi måste våga förändra vårt sätt att producera och konsumera livsmedel såväl som andra varor.

Relaterade artiklar