ANNONS

Första hybridtraktorn – kommer från Baltikum

AUGA-gruppen, Europas största vertikalintegrerade ekologiska livsmedelsproducent, har utvecklat och presenterat världens första hybridtraktor för professionellt bruk som drivs av biometan: AUGA M1. Denna utveckling är företagets första steg mot att kunna erbjuda tekniska lösningar som eliminerar klimatföroreningar i hela värdekedjan för livsmedel – från fältet till bordet. AUGA M1 gör det möjligt att producera råvaror utan att skada naturen.
”Vi är redo att förse konsumenter över hela världen med mat utan att produkterna påverkar naturen negativt. Genom att äta mat utan klimatpåverkan kommer människor själva att ha en positiv inverkan på klimatförändringarna dagligen. Och vi är säkra på att allt fler människor vill leva så här”, säger Kęstutis Juščius, VD för AUGA Group.

Enligt Juščius är AUGA Group fast beslutna att bli en global ledare inom hållbar och ekologisk mat-teknologi.

Teknologi kommer stoppa utsläppen

Forskare uppskattar att jordbruket står för nästan en fjärdedel av världens koldioxidutsläpp som orsakar växthuseffekten. En stor del av dessa utsläpp beror på användningen av fossila bränslen i jordbruksmaskiner.

Enligt Kęstutis Juščius kommer denna nya teknik från Litauen att bidra till att skapa en produktionsmodell för livsmedel globalt som minskar skadan på naturen.

”För tre år sedan, när vi först beräknade våra utsläpp, såg vi att så mycket som 30 procent av utsläppen kommer från användning av fossila bränslen på gårdar. Då fanns det helt enkelt inga lösningar som kunde ändra det. Det är därför vi har tagit ledningen för att utveckla teknik som gör att vi kan skapa en ny standard för hållbart jordbruk och på så sätt drastiskt minska utsläpp i hela livsmedelskedjan. Det första resultatet av detta arbete är en traktor som drivs av biometan och elektricitet”, säger Juščius.

Juščius konstaterar att valet av biometan som bränsle är väl uttänkt – biometan är en av de mest miljövänliga typerna av bränsle. Metan som samlats in från boskapsavfall och omvandlats till biometan kompenserar för mer utsläpp i sin produktions- och användningscykel än det släpper ut.

Fram till nu har hållbara bränsletraktorer inte varit lämpliga för professionellt lantarbete.

”Våra uppfinningar gör det möjligt att skapa ett brett utbud av tillämpningar för traktorerna och göra det tillgängligt för alla bönder som vill arbeta hållbart. Vi utvecklar inte teknik bara för att lösa vår ekonomis utsläpp och leverera löftet om att bli ett CO2 -neutralt företag år 2030. Vårt mål är större – vi kommer att sträva efter att göra denna traktor, och annan teknik som fortfarande utvecklas, tillgänglig för bönder alla över hela världen med syftet att hjälpa till att lösa det globala problemet med utsläpp inom jordbrukssektorn”, säger Juščius.

Litauiska ingenjörer uppfann lösningen

Traktorn AUGA M1 unik eftersom den löser de två problem som tidigare hindrat jordbruksföretag från att erbjuda miljövänlig utrustning för professionellt bruk.

”Vårt team av ingenjörer har hittat lösningar för att lösa problemet med energitillförsel och säkerställa en oavbruten drift av traktorn under hela arbetsdagen. För närvarande har biometandrivna traktorer bara kunnat fungera i 2-4 timmar eftersom gasflaskorna inte passade fysiskt in i traktorn. Detta har blivit problematiskt för bönder, som behöver jordbruksmaskiner som kan arbeta i 12 timmar eller mer. AUGA Group förstår detta perfekt och har skapat just det som krävs”, säger företagets chef.

Företagets patenterade design låter traktorn lagra större cylindrar än andra modeller. AUGA M1-traktorn är hybrid och använder ett biometan-elektriskt bränslesystem. När traktorn är igång genererar en förbränningsmotor, driven av biometan, elektricitet som överförs direkt till motorerna som snurrar hjulen.

Vid drift under normala förhållanden som inte kräver hög effekt lagrar traktorn energireserver i batterierna. Ett sådant system slösar inte bort energi vid låga belastningsförhållanden, eftersom motorn som används är relativt liten men effektiv och kan utvinna enorm kraft när det behövs. Dessa tekniska lösningar gör att traktorn kan arbeta i upp till 12 timmar.

Det andra hindret för spridning av biometandrivna traktorer har varit den underutvecklade infrastrukturen för tankning av biometan. AUGA-gruppen har löst detta genom att erbjuda ett snabbt och enkelt byte av gaspatroner.

Enligt VD:n för AUGA-gruppen kommer de tekniska lösningar som företaget utvecklat för att effektivt bekämpa klimatförändringa inte bara till den litauiska marknaden, utan även globalt.

Gemenskap skapar förändring

Kęstutis Juščius konstaterar att det inom kort kommer att presenteras fler lösningar i linje med företagets jordbruksteknologiska satsning. Dessa satsningar kommer säkerställa att hela livsmedelskedjan blir hållbar. Företagets specialister utvecklar för närvarande andra hållbara lösningar för teknik som kan eliminera utsläpp från marken och från boskapsuppfödning.

”Våra innovationer kommer att skapa en global gemenskap av ansvarsfulla konsumenter, smarta bönder och modiga investerare. Vi kommer att bidra till verkliga förändringar genom att möjliggöra en hållbar matförsörjningskedja som ett steg på vägen mot AUGA-gruppens vision – att bli synonymt med hållbar mat och livsstil”, konstaterar Juščius.

Relaterade artiklar