ANNONS

Fortsatt låg ränta 2010

Tvärt emot alla andra bedömare tror vi på www.nilehnteknik.se att räntan fortsätter på en låg nivå under hela 2010. Vi grundar detta på att nästan alla andra länder har sänkt sin ränta under 2009 och inte ger sken av att ändra penningpolitiken. Trots låg ränta är det inte mycket tilväxt i varken USA eller Europa och detta talar för att räntan ligger kvar på en låg nivå.

Anders Niléhn, marknadsexpert

Anders Niléhn, marknadsexpert

Relaterade artiklar