ANNONS

Fortsatt maktkamp om danska mässor

Efter flera år av dragkamp mellan de danska mässarrangörerna trodde man att allt var lugn och ro när Agromek flyttade till november, i ställer för januari, och därmed fick med sig alla importörer för traktorer och fältmaskiner till utställningen.
Agromek har under en tid nu arrangerarts i november vart annat år och blivit en stor och intressant mässa för hela lantbruksbranschen och den mässa som importörsföreningen LIB tidigare ordnade för i stort sett enbart traktorer i december försvann.
Parallellt med detta har en ny liten mässa, drygt 200 utställare, som heter Nutri Fair dykt upp i januari. Denna arrangeras i Fredericia, samma lokaler som LIB tidigare var i, och handlar enbart om animalieproduktion. Ett upplägg som många danska lantbrukare och leverantörer varit nöjda med under de fyra år ovan har gällt.
Men nu blir det problem igen för arrangören för Agromek startar en ny inomgårdsmässa i januari, med start 2016, och då i samma vecka som NutriFair. Detta har fått många företag att reagera negativt då man anser att det blir för många mässor och därmed för stora kostnader.
Den nya mässan i Herning heter FarmTech och ska vara den 19 och 20 januari 2016.

Relaterade artiklar