ANNONS

Fortsatt risk för fågelinfluensa

Just nu pågår utbrott av fågelinfluensa i Skåne län. Det är viktigt att arbeta förebyggande för att inte sprida smittor enligt Jordbruksverket som vill se till att alla producenter hålla sina fåglar friska.
Så här uppmanar Jordbruksverket att alla som håller fåglar i produktion ska göra:

Arbeta förebyggande – minska risken för smitta

Det finns mycket du själv kan göra för att förhindra att dina, andras djur och att du själv eller andra människor blir smittade.

Arbeta förebyggande kallas för biosäkerhet
Allt du gör som djurägare för att minska risken för att smittor kommer in i och utvecklas i din besättning eller sprids till andra besättningar kallas för biosäkerhet. Det kan vara allt från var och hur stallarna är byggda till dagliga skötsel- och hygienrutiner, rutiner vid inköp av djur, skadedjursbekämpning och hantering av gödsel.

Anpassa det du gör efter dina förutsättningar
Du ska anpassa det du gör till din djurhållning och när det är lämpligt i tid. Du ska utgå från

vilken typ av produktion du har
de risker som finns kopplade till var du har din anläggning
klimat
lokala förhållanden
om det finns vilda djur som kan sprida smitta.

Det här ska du göra

Beroende på vilken typ av fåglar du har finns det olika krav på vad du ska göra. Du kan ha fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap.

Fjäderfän är fåglar som du föder upp, håller eller använder för att producera kött, konsumtionsägg eller andra produkter som du säljer eller ger bort till andra. Det kan också vara vilda fjäderfän som du håller i fångenskap för uppfödning eller utsättning till exempel fasaner.

Andra fåglar i fångenskap är fåglar som inte räknas som fjäderfän utan du håller dessa av andra skäl som till exempel för uppvisning, utställning, tävling, uppfödning, försäljning eller sällskap. Här ingår också fåglar som du har för att producera ägg och kött för egen konsumtion i det egna hushållet.

Relaterade artiklar