ANNONS

Fortsatt skattefri diesel för lantbruket

På måndagsmorgonen kom Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) med besked att det ska vara fortsatt sänkt skatt på diesel som används inom jordbruket till och med december 2023.

Skatten blir noll kronor från 1 juli 2023. Förslaget är tänkt att stärka och bibehålla den svenska livsmedelsproduktionen. Det innebär enligt regeringens beräkningar en sammanlagd skattelättnad på 380 miljoner kronor för företagen som använder diesel i sin produktion.

Regeringen presenterade även satsningar på infrastruktur och bredband. Bland annat tillför regeringen 600 miljoner kronor för utbyggnad av bredband på landsbygden. Pengarna är tänkta att användas på platser där marknaden inte anser att det är lönsamt att sköta utbyggnaden.

Relaterade artiklar