ANNONS

Fortsatt uppåt för mjölken

Priset på mjölk har haft bra fart uppåt den senaste tiden och ännu ser vi inget som talar för att denna trend ska brytas. I Europa har mjölkproduktionen halkat efter under de senaste tolv månaderna och efterfrågan är hela tiden lite större än utbudet. Detta ger ett utrymme för prisuppgång på spottmarknaden. I handlen ligger nu konsumentpriserna på smör och mjölk nästan i nivå med rekordåren 2007/2008.

Relaterade artiklar