ANNONS

Fortsatt vinst för Agco

Agco gjorde en vint på 219,3 miljoner dollar, cirka 1,6 miljarder svenska kronor, före skatt och bokslutsdispositioner under 2009. Det är en minskning med 61 procent jämfört med 2008, men ett helt okej resultat med tanke på marknadssituationen. Resultatet efter skatt och bokslutsdispositioner blev 135,7 miljoner dollar, cirka 995 miljoner svenska kronor.
Omsättningen uppgick under perioden till 6,6 miljarder dollar, cirka 48,4 miljarder svenska kronor, en nedgång med 21,3 procent.
– De stora nedgången i marknaden för 2009, till följd av finanskris och minskad försäljning på i stort sett alla marknader, tvingade oss till stora förändringar i företaget, säger Agcos koncernchef Martin Richenhagen.
Genom snabba anpassningar har Agco trots de besvärligare tiderna lyckats gå med vinst samt fortsatt satsa mycket pengar på forskning och utveckling av nya produkter.
Enligt Agcos bedämning har marknaden för lantbruksmaskiner gått ner med 3,6 procent i Sydamerika, 27 procent i Europa, Afrika och Mellanöstern och 42 procent i Nordamerika, jämfört med 2008. Men allt har inte gått ner. Som exempel har marknaden för tröskor ökat med 15 procent i Nordamerika jämfört med 2008.
Agco har tillverkning och försäljning runt hela världen och har bland annat fabrikaten Massey Ferguson, Fendt och Challenger. Traktorer och tröskor är de största produktgrupperna.
Inför 2010 räknar Agco med att omsättningen ökar från 6,6 till 6,8 miljarder dollar. Man tror på en ökad försäljning i Brasilen och Västeuropa medan försäljningen i Östeuropa fortsatt kommer att vara svag.AME-32

Relaterade artiklar