ANNONS

Fortsatta diskussioner om importrestriktioner för ukrainska jordbruksprodukter

Som Lantbruksnytt tidigare rapporterat om har det ryska anfallskriget i Ukraina resulterat i att stora mängder ukrainskt spannmål förts in i EU i stället för att exporteras via hamnarna vid Svarta havet. Detta har påverkat marknaden för europeiska lantbrukare med lägre priser och mest påverkade är de fem medlemsstater som gränsar till Ukraina, det vill säga Polen, Slovakien, Ungern, Rumänien och Bulgarien.

För att råda bot på situationen har EU-kommissionen kommit överens med dessa länder om att temporärt införa importrestriktioner för vissa produkter, så att endast varor ämnade för andra medlemsstater eller tredje land släpps igenom. Dessa regler slutar gälla den 15 september, och Ukraina har gått ut och varnat för att om de förlängs så tänker de anmäla EU till WTO för att bryta mot reglerna i frihandelsavtalet mellan EU och Ukraina som ingicks 2014.

Under det informella Jordbruksrådet framkom att de fem grannländerna gärna ser en förlängning, men med ändringar i listan över produkter som omfattas av restriktionerna. De vill att de justeras beroende på behov på deras nationella marknader.

Övriga medlemsstater motsätter sig en förlängning av regelverket eftersom det anses bryta mot reglerna för den inre marknaden. Konkreta åtgärder som däremot föreslagits för att förbättra situationen är att öka transportkapaciteten utmed solidaritetssträckorna och införande av ett övervakningssystem för handelsströmmarna.

Det spanska ordförandeskapet har sagt att de avser att ta upp frågan igen under Jordbruksrådets nästa ordinarie möte 18 september, det vill säga tre dagar efter att existerande regler löper ut.

Relaterade artiklar