ANNONS

Fortsatta utmaningar för grisproduktionen i EU

Även om kostnaderna minskar och priset på griskött stiger är det en bit kvar innan det är frid och fröjd i den europeiska grisproduktionen.

Den värderingen gör det amerikanska Lantbruksministeriet. Bakgrunden är att trots prisfall på soja, spannmål och el så är kostnaderna i grisproduktionen fortfarande stora i grisproduktionen i EU. Detta i kombination med allt hårdare djurskyddsregler medför försämrad konkurrensförmåga. Grisproduktionen minskar dessutom inom EU samtidigt som den ökar i världen. EU lyckas inte heller öka exporten till andra marknader i den takt man tappat export till Kina under år 2022.
Till sist anger det amerikanska Lantbruksministeriet att ASF är fortsatt ett problem i Europa.
Å andra sidan har spridningen av ASF minskat rejält i Europa under 2022 jämfört med 2021, kostnaderna har gått ner och det är inget överskott på griskött inom EU. Priserna på slaktgrisar har stigit den senaste tiden i regionen och hårdare djurskyddsregler kan på sikt även vara en konkurrensfördel.
Det amerikanska Lantbruksministeriet kan mycket väl ha en egen agenda bakom rapporten värderar danska rådgivare.

Relaterade artiklar