ANNONS

Framgång för RMV i Danmark

WekoAgro Machinery har levererat rampbevattning till testfält på Mittjylland och bevattningstekniken visar goda resultat när det gäller mindre vatten- och elförbrukning samt ett jämnt spridningsmönster, även när det blåser.

Svenska Rosenqvist Irrigation har sedan en tid haft danska WekoAgro som återförsäljare för sina bevattningsmaskiner i Danmark. En torr sommar som denna är bevattning av största vikt i de högvärdiga grödorna. På Arnborg, där Ytteborg har testfält, har WekoAgro Machinery levererat en bevattningsmaskin från Rosenqvist med ramp. Den är 53 meter bred och har en effektiv spridningsbredd på 72 meter. För att nå en arbetsbredd på 72 meter är rampen försedd med ändspridare och den låga kastvinkeln säkerställer en jämn mängd vatten över hela arbetsbredden även vid mycket vind.
Jens-Aage Jensen ger råd om bevattningsutrustning på WekoAgro Machinery och han ser stora möjligheter och besparingar i att ha ramp på bevattningsmaskinen.
Rosenqvist Irrigation har lång erfarenhet av ramper och de är både lätta att arbeta med i fält samt stabila och hållbara.

Relaterade artiklar