ANNONS

Gödselband reducerar lukten

Försök som genomförs av Kopenhagen Fur på en minkfarm i danska Holstebro ska reducera lukten, ammoniakavgången samt mängden flugor. Det är ett 80 centimeter brett transportband som monteras under burarna. Med detta transporteras gödsel och urin åtskilt var tredje timme och enligt uppgifter i danska Effektivt Landbrug fungerar det bra. Planen är att få utrustningen miljögodkänd för minkfarmar år 2020 men för att det ska komma ut på marknaden gäller det att investeringen inte blir för kostsam. På en genomsnittlig minkfarm i Danmark handlar det om drygt 2 kilometer transportband för gödsel och urin.
Men i intervjun i Effektivt Landbrug berättar Henrik Bækgaard, rådgivningschef på Kopenhagen Fur, att han tror att det är möjligt att hamna rätt i pris.
Projektet ska utvärderas hela kommande sommar då det är vid den tiden problemen med lukt, ammoniakavgång och flugor är som störst.
En annan fördel med systemet är att arbetsåtgången för utgödsling blir i stort sett noll.

Relaterade artiklar