ANNONS

Gödselpriset vänder neråt

Priset på gödsel har varit konstant stigande sedan sommaren 2016 men under de två senaste veckorna har priset på urea legat stilla och nu har det till och med vänt svagt neråt. Prognosen från marknaden är dock att priset på urea ligger stabilt under årets första kvartal, men den närmsta tiden blir en stor prövning på om det stämmer eller inte.
Produktionen av urea i Kina är fortfarande långt under det normal och köpintresse finns i nästan hela världen, men köparna avvaktar just nu.
Urean har drivit upp nitratpriserna men stora lager gödsel från “gamla priser” har medfört att det inte blivit så stor effekt ännu sett i ett lantbrukarperspektiv. När prisuppgången slår igenom fullt ut i handeln är mycket svårt att bedöma.

Relaterade artiklar