ANNONS

GPS Control på Väderstad

Från november 2012 är alla pneumatiska Rapid- och Spiritsåmaskiner förberedda för GPS Control.  GPS Control ger nya möjligheter att styra sådden utifrån en GPS karta eller med hjälp minnesfunktionen. Automatiskt till- och frånslag av utmatningen på vändtegen och automatisk halvmaskinavstängning vid kilar är fördelar som sparar såväl utsäde och gödning, som förarens tid och energi.
– Med hjälp av GPS som sammankopplas med såmaskinens kontrollbox och traktorns autostyrning, blir inte bara dragen spikraka, utan start och stopp av utmatningen styrs med stor precision. Med detta system sparar lantbrukaren utsäde, gödning och även tid. förklarar produktchef Mattias Hovnert på Väderstad.
Variabel utmatningsmängd
Med hjälp av GPS-skördekartor kan också utsädes- eller gödningsgivan anpassas till exakt vad olika delar av fältet behöver. Maskinen skickar även tillbaka den verkliga mängden som matats ut till Trimble displayen, för senare uppföljning och spårbarhet. Justering av utmatningsmängden är ett miljövänligt sätt att arbeta för att optimera avkastningen och samtidigt minska risken för överdosering och läckage.
– GPS styrningen tillsammans med Trimbles GPS-system tar precisionen vid konventionell sådd till en högre nivå. Det är lätt att använda och hjälper lantbrukaren på ett bra sätt. Det gör också att lantbrukaren enkelt kan så vändtegen sist med exakt precision, säger produktchef Mattias Hovnert.
Så här fungerar det
GPS-systemet håller reda på var maskinen sått på fältet genom en intelligent minnesfunktion. När maskinen sår, loggas detta på Trimble displayen och markerar sått område på kartan. När såmaskinen kommer in i ett område som redan är sått stängs utmatningen av per automatik. Om det råkar vara ett kilområde styr systemet även sektioner så att halva maskinen stängs av en i taget, för att undvika dubbel sådd. Besparingen är ofta 5-10 procent.
Automatisk start och stopp på vändtegen
Det är också möjligt att använda automatisk start och stopp på vändtegen, även om vändtegen ska sås sist. Vändtegens bredd ställs in och utmatningen stängs automatiskt av när den passerar genom den tänkta vändtegsgränsen. Detta ger brukaren full kontroll över sin sådd och ger möjligheten att så vändtegen sist med god precision.

Relaterade artiklar