ANNONS

Grimme tar över i Belgien

Den tyska maskintillverkaren Grimme öppnar ett eget försäljningskontor i Belgien. Landet är en viktig marknad för Grimmes maskiner inom potatis- och specialodlingar och har fram till nu haft ett privatägt företag som generalagent. Det är VDS-Vanderstichelen som arbetat för Grimme i över femtio år. Från den 1 november i år blir det, till Grimme helägda dotterbolaget, Grimme Belgium som har ansvaret för försäljning, service och suport i Belgien. Det är samma strategi som man bland annat valt i Sverige och Danmark med Grimme Skandinavien.

Relaterade artiklar