ANNONS

Grisgårdar i Kalifornien otillfreds med nya djurvälfärdsregler

I Kalifornien har det under en tid varit hårdare djurvälfärdsregler inom grisproduktionen, ett regelverk som i stora delar är konsumentdrivet i delstaten. Men Kalifornien är inte självförsörjande på griskött och nu kräver delstaten att även griskött från andra delstater ska uppfylla samma krav.
Men lantbrukarna i resten av USA går nu samman och klagar på de nya reglerna som de anser bryter mot nationell lag. Ytterst lite griskött från andra delstater lever i dag upp till reglerna om djurvälfärd i Kalifornien.

Relaterade artiklar