ANNONS

Grisslakten vänder uppåt

I EU har grisslakten minskat med 2 procent under årets första fyra månader. Detta beror bland annat på minskad slaktkapacitet till följd av corona. Men detta tas nu igen och totalt för 2020 förväntas slakten inom EU öka med 0,4 procent totalt. Siffrorna är exklusive Storbritannien.
Förbrukningen av griskött förväntas bli något mindre i EU 2020 jämfört med 2021 men exporten ökar till bland annat Kina.
Siffrorna kommer från EU-kommissionen.

Relaterade artiklar