ANNONS

Grisuppfödningen bidrar till framtidens hållbara teknik

Kan det finnas klimatpotential i grisarnas gödsel? SkyClean är den banbrytande tekniken som genom en pyrolysprocess av bl.a. restfibrer från biogas och resthalm kan halvera jordbrukets utsläpp av växthusgaser. Samtidigt kan tekniken leverera bränsle till flygindustrin.
Landbrug & Fødevarer och SEGES deltar i ett samarbete med flera aktörer i ett projekt som har potential att både minska jordbrukets klimatavtryck samtidigt som tekniken kan leverera CO2-neutralt bränsle till flygindustrin. Genom en pyrolysprocess av överskottshalm och restfibrer från biogasanläggningar bildas biokol som sedan kan användas för att binda kol i jordbruksmarken och öka markens fruktbarhet som gödning. Gas och olja är ytterligare restprodukter från pyrolysen och kan användas som CO2-neutralt flygbränsle.

Stor klimatminskning till låg samhällskostnad
EA Energianalyse bedömer att det samhällsekonomiska skuggpriset för SkyClean är att SkyClean-tekniken kan leverera en mycket stor klimatminskning till en samhällsekonomisk kostnad som är lägre än andra alternativa klimattekniker.

Premiär planeras till 2023
SkyClean-tekniken har stor framtida klimatpotential både i Danmark och internationellt. Stiesdal A/S är entreprenören bakom SkyClean-projektet. I början av året börjades utvecklingen av ett SkyClean-pilotprojekt. I samband med det meddelades att det fortfarande är en bit kvar för att förfina tekniken. Senast har Stiesdal A/S meddelat att man förväntar sig en kommersiell lansering av pyrolystekniken 2023. Samtidigt bedöms tekniken ha en stor exportpotential.

Relaterade artiklar