ANNONS

GS 12 – effektiv överlastning i det mindre formatet

Farm Mac introducerar en ny GS-12 i sin Grain Saver vagns serie, en effektiv överlastningsvagn lämplig för maskinstationer och gårdar i mellan- och skogsbygd.

Överlastning av spannmål och andra bulkprodukter ökar skördeeffektiviteten stort och är ett effektivt sätt att sänka skördekostnaderna. Överlastning ger hög kvalitet och kapacitet vid krossensilering där spannmålskrossen kan matas utan mellanlagring vilket minskar risken för inblandning av smuts och grus som orsaker skador på en spannmålskross.

– Normalt ser vi en 25-30 procentig kapacitetsökning vid tröskning med överlastningsteknik, men i skogs-bergs- och mellanbyggder är ofta effekten en fördubbling av skördekapaciteten p.g.a. långa fälttransporter kring skogar, bäckar, raviner och liknande. Därför har vi utvecklat GS 12 för effektiv överlastning i det mindre formatet. Det låter motsägelsefullt, normalt tänker man överlastningsvagnar på de stora godsen, men i mellanbyggd kan man med en betydligt lägre investering än för en stor vagn vinna väldigt mycket mer, säger Krister Wiengren på Farm Mac AB. Denna modell storlek har visat sig sälja mycket bra i Norge.

Maskinen fungerar bra för att hantera utsäde i bulk. Vid överlastning minskar förslitning av tröska genom kontinuerligt skördearbete utan stopp och start. Markpackningen minskar och blöta år kommer tröskorna fram genom att kontinuerligt lasta över i fält till överlastningsvagnen.

– Studier visar att överlastning till lastbil alltid är lönsam vid vägtransporter överstigande 4 km med 40 km/h traktor och vid ca 5,5 km med en 50 km/h traktor jämfört med vägtransport med traktor och vagn, berättar Per Christerson på Farm Mac.

Den lilla vagnen har samma grundkonstruktion som sina större bröder i GS-serien, levereras med bromsad BPW enkelaxel (hydraulik eller luft) och levereras i standard med 710/65R26,5 däck. Dragkraftsbehovet är normalt 90-120 hk. Lastningsvolym är 12 m3. Utlastningshöjden är variabel mellan 2,06 m och 4,31 m. Den vertikala skruven är 315 mm och den horisontella 250 mm. Växellådan är Tyska Röderberger och mekanisk. Längden är 5,35 m och bredden 2,92 m. Tömningstiden är mellan 2 och 3 min.

Vagnen är utvecklad och produceras av Farm Mac och vagnar har redan sålts till flera länder. Det finns vagnar tillgängliga för den svenska marknaden inför skörd 2019. Vagnen kostar i standardutförande ca 250 000 kr beroende på vilken utrustning man beställer vagnen med.

Relaterade artiklar