ANNONS

Håll koll på växtodlingen i mobilen

Lagerhantering av grödor på mobil ger rätt överblick och exakta tal, sluta med pappersanteckningar.
Vid skörden är det brått, då är det lätt hänt att registrering och anteckningar inte blir gjorda, vilket gör det svårt att följa upp arbetet senare. Det finns en stor potential i att ha rätt överblick och exakta tal i förhållande till effektivitet, tid och resurser. Med programmet Näsgård – IT-management för växtödling – och modulet Lagerstyrning kan du enkelt hålla reda på mängder och grödor under den stressiga skörden.
Mellan Hyllinge och Åstorp i nordvästra Skåne finns företaget Ly-Ros Lantbruk. Det är en sammanslagning av tre gårdar och de brukar idag ca 1950 ha. På arealen odlas vete, korn, havre, åkerböna och raps och för att dokumentera samt planera växtodlingen används Näsgård och under kommande skörd används särskilt lagermodulen till grödor.

– Vi har använt Näsgård lagermodulen i två år, berättar Jan Jönsson som driver Ly-Ros Lantbruk. Varje vagn vägs in innan den tippas och då registrerar vi vikten i telefonen. Då kan vi följa resultatet av skörden i realtid och vet exakt vad som finns i lager. Detta underlättar onekligen, att man hela tiden har koll på läget.

När du använder Näsgård Lagerstyrning, kan du enkelt och snabbt uppdatera och registrera data på telefonen, när du är i fält eller vid vågen.
Sluta med pappersanteckningar
Innan lagermodulen började på Ly-Ros Lantbruk användes systemet med lappar. Alla skrev ner vad som vägdes in och i vilken silo. Detta lämnades sedan till Jan när skörden var avslutad och då startade ett gigantiskt pussel med handskrivna lappar.

– Nu er det lyckligtvis slut med oläsliga lappar och värdelösa uppskattningar på bolaget och Jan får exakt överblick og sparar resurser. Det betyder en mer lönsam och effektiv skörd. – Näsgårds lagermodul för grödor är ett lättförståeligt billigt alternativ och en annan fördel är att man har koll vid försäljning oavsett om det är en vecka eller ett år efter skörd, säger Jan.

Registrering av skörd kan ske på olika lager och nivåer

När skörden körs från fältet, skrivs i lagermodulen mängd, vilket fält det kommer från och vilket lager de lagras i t.ex. maltkorn, brödvete, fodervete. De vanligaste lagertyperna är redan inlagda i programmet. Det är också möjligt att skapa egna lager som är relevanta för den egna driftsenheten. Även externa lager kan skapas t.ex. lager hos foderfirma vid legolagring. Det går också att registrera externa kunders grödor och leveranser i systemet.

Med mobilen i handen är det på traktorn lätt att registrera, direkt på platsen, den exakta mängden vid invägning. Men det går lika lätt att registrera t.ex. mängder i styck som ensilage- eller halmbalar eller i mᵌ som grönmassa. Dessutom har du via telefonen direkt åtkomst till registrerade skördedata, var som helst och när som helst, samtidigt som även dina kollegor också är uppdaterade i real tid.

10 fördelar med online lagerhantering av grödor på mobil
Effektivt överblick
Löpande åtkomst av behållning
Åtkomst av data på mobil
Skapa och hantera data oavsett var och när
Möjligt att flera användare delar uppgifterna
Skapa egna och externa lager
Kan användas tillsammans med ditt Näsgård MARK
Enkel användning
Spar tid och resurser
Hanterar alla typer av skörd, även t.ex. vallskörd


Märkbara resultat med Näsgård program
– Det är nu  tredje säsongen som jag använder Näsgård Lagermodulen till att hålla reda på mängder och grödor under den stressiga skörden.
På Ly-Ros Lantbruk går användandet av Näsgård markstyring hela 20 år tillbaka. I Näsgård produktportefölj ingår programmen Näsgård MARK, Näsgård KARTA, Näsgård TID, Näsgård MOBILE samt bland det unika Kemikoll modulen. Alla programmer, som jag också banvänder. Jag får helt klart märkbara resultat med Näsgård management, avslutar Jan.

Relaterade artiklar