ANNONS

Halm osäkert i suggstallet


Torr och fin höstkornshalm gav sjuka smågrisar redan från födsel på en grisgård på Själland, Danmark. Under hösten upplevde de två lantbrukarna som driver grisproduktionen att dödligheten ökade från 13 till 25 procent i grisningsstallet där suggorna går i oisolerat stall med djupströbädd under dräktighetsperioden, skriver Effektivt Landbrug. I princip 100% av kullarna hade diarré inom tre levnadsdygn, samt verkade svaga och undernärda vid födseln.

På gården provade man en rad åtgärder, bland annat toxinbindare i fodret, men effekten uteblev. Det gjordes obduktioner på grisarna som avled, men det enda man fann var att de var födda med en virusinfektion på lungorna och att de levande grisarna därmed inte gick att behandla.
Till sist tog man prover på halmen och fann stora mängder skadliga toxiner.

– Det gick inte att se något på halmen. Och den var snustorr när den pressades, efter att ha legat i sträng ett par dagar, säger en av lantbrukarna till Effektivt Landbrug.

För att minska suggornas halmintag har man börjat ge dem hösilage och hälsan i besättningen verkar vara på väg tillbaka.

Det är inte första gången man har problem med toxiner i halmen på gården, så när djupströstallet för 600 suggor är uttjänt om 4-5 år blir det fokus på ett system för mindre förtäring av halm. Redan nu kommer man ta prover av all halm som pressas, se till att den för det första är torr och sedan kyls ned i lagringen. Dessutom kommer de inte vara rädda för att kassera halm.

Relaterade artiklar