ANNONS

Halmpellets direkt på fältet

Krone presenterar världens första halmpelletsskördare på Agritechnica utställningen i Hannover i november månad.
Krone Premos 5000 heter den första mobila skördemaskinen som direkt från halmsträngen i fältet kan producera färdiga halmpellets. Halmpelletsen kan sedan lastas över till en transportvagn för vidare transport direkt till slutkunden för att användas som foder, strömedel eller bränsle.

Namnet “Premos” är hämtat från det latinska ordet ”premere” och betyder ”tryck”. Premos 5000 har en behållarvolym på 5000 kg (9 m3) och en kapacitet på ca 5 ton/tim vilket är ca 3-5 gånger högre än de flesta pelletssystem som finns på marknaden idag.
Så här fungerar det: Halmen plockas upp i strängen av en 2,35 m bred pickup och en inmatningsrotor matar det vidare till ett 800 mm brett transportband. Transportbandet leder in materialet mellan 2 st stora (800 mm diameter) valsar som arbetar synkroniserat mot varandra, dessa är omväxlande försedda med hålrader och stifttänder. Då valsarna arbetar mot varandra pressas materialet genom hålformar med en diameter på 16 mm och in i valsarna. De färdiga pelletsen matas sedan ut från valsarnas insidor via skruvar till en integrerad elevator på högersidan för vidare transport till behållaren. Detta innovativa system eliminerar förbehandlingsbehovet (hacka/krossa) av materialet. I själva verket är energibehovet för detta pelleteringssystem ca hälften jämfört med befintliga, stationära system.

Pelleteringen genererar temperaturer på ca 800 och tryck på upp till 2000 bar. Om vattenhalten i materialet är 12-15% produceras formstabila pellets. I material med låga vattenhalter, kan materialet sprayas med vatten eller melass för att hålla ihop materialet effektivare. Detta kan också ske med hjälp av ett intelligent, integrerat vätningssystem, som gör att vattenhalten kan hållas på en optimal nivå.

Därför blir pelletsen från Krone Premos lika praktiska att hantera för uppvärmning som eldningsolja. Volymvikten blir mellan 600-700 kg/m3 (ca 3-4 gånger högre än i halmbalar) och 2,5 kg pellets motsvarar ca 1 kg eldningsolja. Detta innebär en enorm kostnadsbesparing jämfört med olja eller andra fossila bränslen.

Naturligtvis är pelletsen också tänkta att användas till ströbäddar och foder. Erfarenheterna visar att 250 g pellets kan absorbera ungefär en liter vatten, vilket innebär att gödselmängden kan reduceras med ca 40%. Pelletsen är rik på råfiber och därför användbar också som djurfoder. De är dessutom lätta att dosera och genom den 80-gradiga uppvärmningen är materialet i princip bakteriefritt.

Summering: Premos 5000 (System Kalverkamp) är världens första pelletsskördare som kan producera pellets direkt från strängen i fältet. Maskinen ger möjlighet att öka användningen av förnybara bränslen och stöder därmed det naturliga kretsloppet samtidigt som koldioxidutsläppen reduceras. En annan fördel är att Premos 5000 kan användas stationärt året runt, t ex i kombination med en balrivare.
Dessutom arbetar maskinen extrem effektivt, den använder endast ca hälften av energin jämfört med pelletsproduktionen från en normal, stationär anläggning. Ett annat argument för detta koncept med tank-skördemaskin som producerar pellets direkt på fältet, är att logistiken här blir så mycket enklare, att jämföra med pressmoment, balsamling, baltransport, förvaring, balrivning och pelletering.
Premos5000low

Relaterade artiklar