ANNONS

Händelserikt 2016 för Svenska Foder

Resultatmässigt blev 2016 ett jämförbart år med 2015 för Svenska Foder. 2015 hamnade resultatet på 25 miljoner kronor(EBT); dock har företaget under 2016 tagit höjd för 15 miljoner kronor till extraordinära rationaliseringskostnader, varför resultatet hamnar på 10 miljoner kronor. Omsättningen uppgick till 4,3 miljarder kronor vilket är 0,3 miljarder kronor lägre än 2015 – trots att volymerna varit i princip oförändrade. Anledningen till omsättningsminskningen beror på att priserna på marknaden har varit lägre.

Carsten Klausen, som återinträdde som VD i Svenska Foder i november i fjol, har under några intensiva månader åter satt sig in i bolaget.

-Huvudanledningen till det relativt svaga resultat för 2016 handlar framförallt om spannmåls- och växtodlingsaffärer som inte har hängt tillräckligt bra ihop med logistiken. Dessutom upplever vi just nu en allt mer pressad marknad, säger Carsten Klausen, VD i Svenska Foder.

Genom att ägna avslutningen av 2016 på att skapa åtgärdsplaner och genomförande är siktet nu inställt på att göra Svenska Foder till ännu mer effektiv och omkostnadsmedveten aktör på den svenska marknaden.

-Nyckeln är att komma mycket närmre kunderna genom direktkontakt och att samtidigt se till att få affär och logistik att hänga bättra samman. Det är så vi kan skapa en riktigt god konkurrenskraft och vara en bra samarbetspartner för lantbruket.

Ny strategiperiod 2017 – 2021

Under 2016 har man inom koncernen också jobbat med att staka ut en ny koncernstrategi som sträcker sig mellan 2017-2021. Målet är att alla bolag i koncernen ska närma sig för att på så vis kunna dela all den kunskap som finns samlad och få en skarpare profil som koncern.

-Svenska Foder är ett solitt företag med medarbetare som alla brinner för att göra ett bra jobb, säger Carsten Klausen. Det finns ett engagemang som jag menar är helt unikt och som jag under alla år som verksam inte stött på tidigare på samma sätt.

-Men förändringar i ett företag är nyttigt, fortsätter han. Det är bra att göra en omfattande översyn för att se om man kan göra saker annorlunda, bättre. Med hjälp av DLG-koncernens samlade kompetens och fokus på konkurrenskraft med tuff kostnadskontroll via en effektiv och slimmad organisation, blir vi den effektiva partner till det svenska lantbruket som vi vill vara.

Framtiden ser ljus ut

Carsten Klausen är djupt medveten om den hårdnande konkurrensen, men är ändå inte orolig för Svenska Foders roll på marknaden.

-Vi har fokus på rätt saker. Vi ska bara ytterligare skruva upp vår effektivitet. Det kommer att gå bra i ett så stabilt och positivt företag som Svenska Foder. Det finns inskrivet i Svenska Foders DNA att alltid vilja bli lite bättre än innan. Det är bara att kavla upp ärmarna.

-Svenska Foder kännetecknas av 5 saker: Helhet, kundfokus, kostnadseffektivitet, kompetenta medarbetare och kvalitetsprodukter. Det är detta som gör att den svenska lantbrukaren även i framtiden kommer att välja oss som affärspartner, avslutar Carsten Klausen.

Relaterade artiklar