ANNONS

Hårdare djurskyddsregler i EU

Sakta men säkert närmar sig de gemensamma djurskyddsreglerna inom EU de svenska, i dag betydligt hårdare kraven. Detta medför att svenska konkurrensfördelar kommer efter hand. För även om reglerna skulle bli de samma i Sverige som i övriga EU är svenska lantbrukare redan igång med son drift sedan länge med dessa hårdare regler medan lantbrukare i resten av EU måste bygga om sina stallar, anpassa produktionen och lära sig.

Uppbundna mjölkkor året runt bör förbjudas i EU. Det är vad EU:s livsmedelsmyndighet kräver.
I en rapport för EU-kommissionen ställer sig Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, positiv till en utfasning av att ha djuren uppbundna året runt.
Under hösten avser kommissionen att lägga fram en rad förslag till ändring av EU:s djurskyddslagar. EFSA-rapporten bör fungera som vägledning för Brysselmyndigheten.

Mjölkkor ska ha utrymme att röra sig och vila
EFSA anser att tillräckligt med utrymme att röra sig och vila är en viktig faktor för mjölkkors välbefinnande.
Det är vetenskapligt bevisat att välbefinnandet för kor som är permanent uppbundna i ladugårdar är försämrat, står det i rapporten. Varje ko bör ha tillgång till en inomhusyta på minst 9 kvadratmeter, detta inkluderar liggdelen.

EFSA kräver denna djurskyddsutrustning i ladugården
Vidare kräver EFSA tillgång till betesmarker med torra och skuggiga områden. Det är också viktigt att regelbundet övervaka djuren för hälta, mastit och andra störningar.
Dessutom bör borstar installeras i alla lösdriftsstallar för att ge korna möjlighet att ägna sig åt naturliga beteenden som att klia och ansa sina kroppar. Dessutom ska mjölkproducenterna vara tvungna att se till att kor som hålls i boxar har tillräckligt tjockt strömaterial.

Även nya regler för fjäderfä
I en annan rapport utvärderar EFSA:s forskare system för fåglar som används i kött- och äggproduktion.
Enligt EU-byrån har den identifierat ett antal faror som har en negativ inverkan på fåglarnas välbefinnande. Konkret kräver myndigheten att all form av burhållning för ankor, gäss och vaktel ska undvikas.
EFSA kom till ett jämförbart resultat i en rapport om burhus för värphöns som presenterades i februari. Även här rekommenderades ett slut på denna form av produktion. Dessutom krävs tillgång till öppet vatten för att bada eller åtminstone doppa huvudet för sjöfåglar som ankor och gäss.

Relaterade artiklar