ANNONS

Hårdare djurskyddsregler i Tyskland ställs på vänt

Tyska djurproducenter har under de senaste åren fått allt hårdare djurskyddsregler. Dessa är i stort sett helt konsumentdrivna och har därmed införts av branschen själva. Det har således inte funnits något regelverk som i Sverige men många lantbrukare har ändå tvingats följa reglerna för att få möjlighet att sälja slaktdjuren till slakterierna.

Parallellt med detta tog dock den förra tyska regeringen ett beslut om att se över de tyska djurskyddsreglerna med målet att stärka dessa även i ett nationellt regelverk. År 2019 tillsattes en grupp som kallades Borchert-kommissionen för att ta fram dessa nya djurvälfärdsregler för tyska djurproducenter men den 22 augusti upplöstes denna grupp utan att ha ett färdigt förslag på plats.
Bakgrunden var att tyska staten skulle finansiera de merkostnader lantbrukarna drabbas av vid ombyggnad av stallar och att denna finansiering inte är på plats.
Nedläggningen av Borchert-kommissionen sägs vara ett slag i ansiktet på den förra tyska lantbruksministern Cem Özdemir som vid införandet av utredningen uttalade att den nya djurvälfärdslagen var viktig för Tyskland och att den skulle säkerställa att landet även i framtiden skulle kunna producera premiumkött.
Hur stor andel av den tyska djurproduktionen som trots allt följer hårdare djurskyddsregler är oklart. Vid senaste inomgårdsmässan Euro-Tier i tyska Hannover var det stort fokus på stallinredningar som främjar ökad djurvälfärd.
För svenska djurproducenters del är det negativt att Tyskland sätter det nya regelverket på vänt.

Relaterade artiklar