ANNONS

Hårdare krav på livsmedelsimport till EU

EU har rätt att införa så kallade spegelklausuler för importerade jordbruksprodukter. Så lyder EU-kommissionens tolkning av en utredning som i förra veckan presenterades på ett ministermötet i Luxemburg.
Därmed borde också utländska agrarprodukter som importeras till EU följa EU-direktiven. EU-producenterna skulle på detta sätt skyddas mot importvaror som inte uppfyller de europeiska hälso- och miljönormerna.
Det skriver finska Landsbygdens Folk som fortsätter:

Kravet på spegelklausuler var en av de prioriteter som Frankrike ställde upp i början av året, efter inträdet som ordförandeland för EU. Enligt president Emmanuel Macron borde likvärdiga villkor gälla för både EU och den utländska motparten i handelsavtal.

Tanken är att importerade produkter ska ”återspegla” samma normer som ställs på EU-producerade varor. Det kan exempelvis gälla produktionen av livsmedel, miljöpåverkan eller djurskyddsaspekter i produktionsprocessen.

Spegelklausuler förutsätter att importerade produkter produceras under exakt likvärdiga sanitära och fytosanitära standarder som inhemska produkter. Detta kan också gälla användningen av kemiska bekämpningsmedel.

Men spegelklausurer medför också faror med avseende på importen från länder utanför EU. Därför är det befogat att skydda EU från produkter som framställs med lägre standarder. Men detta riskerar att tolkas som ett konkurrenshinder.

Frankrike driver på rättvisa regler
Den franska regeringen har drivit hårt på införandet av spegelklausuler under det franska EU-ordförandeskapet. President Emmanuel Macron och jordbruksministrarna Julian Denormandie och Marc Fesneau har hållit frågan varm.

Frankrike driver på en spegelklausul som ska motverka risker för EU inom handel, klimat och miljöpolitik. Detta ställer givetvis höga krav på motparten, eftersom EU-länderna självklart redan är skyddade mot risker i Europa.

Frankrike, Spanien och Österrike är de främsta förespråkarna för spegelklausuler i EU-handelsavtal. Systemets kritiker befarar att spegelklausuler kan främja en protektionism som inte är önskvärd.

President Macron är ingen stor vän av frihandel med öppna gränser. Detta förklarar det franska intresset för spegelklausuler. EU behöver stränga normer för importerade jordbruksprodukter.

I en färsk rapport utgår EU-kommissionen från att spegelklausuler kan bidra till att skydda EU:s jordbrukare för importvaror som produceras med lägre standarder. Mycket tyder på att spegelklausuler är kompatibla med WTO:s handelsregler.

Enhetliga normer borde gälla för alla
Den österrikiska EU-parlamentarikern Simone Schmiedtbauer betecknar rapporten som en etappseger för kraven på enhetliga produktionsstandarder för importerade jordbruksprodukter och EU-producerade livsmedel.

Enligt Schmiedtbauer är det hög tid att EU inser att enhetliga krav måste gälla för både EU-produkter och importerade livsmedel. I dag måste familjejordbruken kämpa med stränga miljö- och klimatregler och biodiversitet.

Parallellt strömmar importerade livsmedel från icke EU-länder in på den europeiska marknaden för att saluföras till dumpingpriser. Enhetliga normer ska gälla för alla leverantörer, inskärper Schmiedtbauer.

Relaterade artiklar