ANNONS

Hardi utökar Aeon-serien

Optimerad sprutkapacitet möter teknisk innovation.

Som svar på lantbrukarnas behov av ökad sprutkapacitet och användarvänlighet lanserar Hardi ett antal nya produkter, härbland de större modellerna Aeon 6000 och 7000. Dessutom pågår ett intensivt arbete med bekämpningsmedelsbesparande sprutsystem som kombinerar ny teknik och noggrann design för att optimera jordbrukarnas arbetsprocesser och uppfylla framtida miljökrav.

Lantbrukare efterfrågar större sprutkapacitet och enklare användning. AEON-serien, som är konstruerad för högre körhastigheter och med en helt ny manövreringszone, kommer även att utökas med 6000 och 7000 liters tankar från sommaren 2023. Serien sträcker sig nu från 4200 till 7000 liter. Alla Aeon-modeller finns tillgängliga med den konventionella Delta Force-rampen eller den luftassisterade Twin Force-rampen. En av fördelarna med Twin-systemet är den ökade kapaciteten, eftersom vattenvolymen kan begränsas till ca 100 liter/ha. Det innebär att cirka 70 hektar kan sprutas i en tank med den nya Aeon 7000-modellen. De första stora Aeon 7000- sprutorna har sålts i både Danmark och i Sverige, och alla är utrustade med Twin och pulserande munstycken.

Nya tekniker säkerställer mindre förbrukning av bekämpningsmedel och lägre driftskostnader
Hardi erbjuder en rad funktioner som bidrar till att begränsa användningen av bekämpningsmedel, hjälpa jordbrukare att uppnå bättre driftsekonomi och minska påverkan på miljön. EU:s “Greem Deal” kräver en minskning av användningen av bekämpningsmedel till 2030. Hardis vision är att förse jordbruket med teknik och verktyg som kan bidra till att uppnå dessa framtida mål och samtidigt minska kostnaderna för den enskilda brukaren.

Innovativ bekämpningsmedel- och avdriftsreduktion med Hardi PulseSystem
Både Navigator- och Aeon-serierna kan utrustas med Hardi PulseSystem. Med möjligheten att hålla munstyckena öppna från 30-100 procent vid samma tryck och droppstorlek förblir doseringen konstant, oavsett sprutans hastighet. Fördelen är att du kan använda samma munstycke vid flera olika körhastigheter. I praktiken innebär det att samma munstycke kan användas i hastigheter från till exempel 5 till 15 km/h med samma droppstorlek, utan att belasta munstycket och utan ökad avdrift, till skillnad från konventionella system där ökad avdrift uppstår vid högre tryck eftersom mer vätska måste pressas genom munstyckena. Vid användning av digitala fältkartor erbjuder PulseSystem en on/off-funktion på munstycksnivå,  en funktion som endast sprutar där skadedjur har upptäckts, vilket möjliggör stora besparingar av bekämpningsmedel på upp till 90 procent.

Hardi PulseSystem kan även utföra sektionsavstängning på munstycksnivå med sektioner på bara 50 centimeter i bredd. Detta kan resultera i besparingar på upp till 10 procent i ojämna fält.

CurveControl, Minska kemikalieförbrukningen och minska miljöpåverkan
Hardi PulseSystem erbjuder lantbrukare CurveControl, som inte bara sparar på kemikalier och kostnader, utan också skyddar miljön på fält med många kurvor eller när man sprutar runt föremål som vindkraftverk eller byggnader. Här tilldelas en minimal mängd sprutvätska till rampens insida och fullt flöde på utsidan, där rampen rör sig snabbast. Funktionen fungerar helt automatiskt för att förhindra över- och underdosering.

Hardi PulseSystem har testats under det senaste året med både Navigator- och Aeon-sprutor, och med positiv feedback är Hardi nu redo att erbjuda systemet för ett begränsat antal enheter under 2023.

Relaterade artiklar