ANNONS

Herd Navigator i praktisk drift

Övervakningssystemet Herd Navigator finns nu ute i besättningar. De första systemen är sålda till lantbrukare i bland annat Nederländerna och Danmak. Herd Navigator, lanserades för ett drygt år sedan och är ett övervakningssystem för att i tidigt skede finna sjukdomar och andra problem i mjölkbesättningen. Det inebär att en person kan ha hand om fler kor samtidigt som mycket manuellt arbete försvinner. Herd Navigator är en gemensam utveckling av DeLaval, Dansk Kvæg och Foss.HerdNavigator

Relaterade artiklar