ANNONS

HerdOptimizer nu tillgänglig världen över

HerdOptimizer, som är företaget CRV:s genetiska testningsprogram, finns nu tillgängligt över hela världen för att stödja mjölkproducenter i deras avelsbeslut.

CRV HerdOptimizer är ett revolutionerande genetiskt förvaltningsprogram som kombinerar genetisk testning med anpassade avelsmål, urvalsstrategier och avelsrekommendationer för att snabbt och effektivt förbättra besättningen. Med HerdOptimizer erbjuder CRV en komplett lösning för att skapa nästa generation kor och maximera avkastningen.

Ökande efterfrågan på genetiskk testning
Maarten Moleman, global marknadschef på CRV, säger:
– Efterfrågan på genetsik testning ökar. Lantbrukare världen över söker tydliga insikter i den genetiska potentialen hos sina bästa djur. Genetisk testning stödjer inte bara hälsan och produktiviteten i besättningen utan ökar också lönsamheten på gården. CRV är stolta över att göra genetisk testning tillgänglig för mjölkproducenter världen över.

Enkel insyn i besättningens genetiska potential
HerdOptimizer möjliggör att mjölkproducenter enkelt tar ett vävnadsprov från sina kor och ungdjur och skickar det för analys. CRV genererar en omfattande uppsättning genetiska avelsvärden, antingen baserade på den nederländska (NVI-) eller amerikanska (TPI-) grunden, för att ge producenter pålitliga förutsägelser om framtida djurprestanda. CRV tillhandahåller också unika CRV-avelsmarkörer för hälsa och effektivitet. Denna information hjälper till att bestämma vilka kalvar som ska behållas och förbättrar avelsbesluten.

HerdOptimizer ger insyn och översikt
Användare av CRV HerdOptimizer får enkel tillgång till individuella djurresultat genom den världsklassiga avelsapplikationen. Genetiska avelsvärden visas i en av användaren valt format, och framhäver de egenskaper som är viktigast för producenten, och erbjuder tydliga sammanfattningar och målinriktade avelsråd baserade på individuella avelsmål.

Snabbare genetiskt framsteg genom integration med SireMatch
CRV HerdOptimizer integreras smidigt med avelsprogrammet SireMatch. SireMatch använder resultaten från genetisk testning för att ge rekommendationer och säkerställa mer exakta och pålitliga semineringar jämfört med de som baseras på förväntade värden. Användningen av SireMatch och HerdOptimizer garanterar maximalt genetiskt framsteg mot individuella avelsmål, vilket resulterar i större avkastning för mjölkboskap.
Med den globala lanseringen av HerdOptimizer åtar sig CRV att leverera bevisat framsteg till mjölkproducenter världen över. HerdOptimizer har varit tillgängligt i Nederländerna, Belgien, Tyskland och Tjeckien sedan år 2016. Insikter från dessa användare visar att användning av HerdOptimizer hjälper till att påskynda deras avelsmål, öka gårdens lönsamhet och optimera semineringarna.

 

Relaterade artiklar