ANNONS

Färre tjänstemän på HK Scan

HKScan i Sverige har efter MBL-förhandlingar med fackliga företrädare varslat 19 medarbetare inom företagets tjänstemannaorganisation, enligt tidigare börskommunikation den 8 februari 2017.

– Minskningen innebär att vi anpassar vårt företag till rådande marknadssituation. Med omstruktureringen skapar vi en stark marknadsinriktad organisation med fokus på att möta våra kunders och konsumenters efterfrågan, säger HKScans VD Sofia Hyléen Toresson.

Ett integrerat HKScan blir mer fokuserat, flexibelt och resurseffektivt, vilket ska skapa vinst- och tillväxtpotential.

– På detta sätt tar vi vara på hela företagets kompetenser och alla våra anställdas styrkor som krävs för att implementera vår nya marknadsinriktade strategi. Ett effektivare och smartare HKScan kommer gynna ägare, leverantörer, kunder, konsumenter och de medarbetare som är kvar i företaget. Samtidigt är det givetvis mycket tråkigt att vi behövt vidta åtgärder som innebar att medarbetare varslades, fortsätter Sofia.

Det är totalt 19 medarbetare som varslats, varav 4 i Skara, 2 i Kristianstad, 12 i Stockholm samt 1 i Halmstad.

– Antalet är lägre än det som kommunicerades den 8 februari tack vare omplaceringar till andra tjänster, naturlig rotation och pensionsavgångar. Samtidigt har vi nu en stark och fokuserad organisation anpassad till vår marknad och nya strategi, säger HKScans HR-direktör Alexandra Berglund.

Relaterade artiklar