ANNONS

HK Scan ökar vinsten

HKScans starka vinstutveckling fortsätter 2020.

HKScan Koncernen har på två år gått från ett tufft finansiellt läge till att vara ett lönsamt företag.
På två år har ackumulerad jämförbar EBIT förbättrats med över 63 miljoner euro och för första gången sedan 2015 uppnåddes lönsamhet. Försäljningen växte med +2,1% och uppgick till 1,781.0 miljoner euro.

Även HKScan Sverige AB visar ett starkt resultat 2020. Försäljningen i Sverige ökar med 1,5 %, från 652,1 MEUR till 662,1 MEUR och en historiskt bra vinst görs med en ökning på 7 MEUR, från 12 till 19 MEUR.

Detaljhandelsförsäljningen ökade kraftigt medan försäljningen genom Foodservice-kanalen minskade med 22 % pga coronapandemin. Den ökade försäljningen genom Detaljhandeln har gett en ökad efterfrågan på svenskt kött eftersom andelen svenskt kött är större där än i andra kanaler.

– Jag är nöjd med den starka utvecklingen och det uppnådda resultatet. Det är särskilt roligt att se att försäljningen under våra egna varumärken visar en stark utveckling. Det visar att vår satsning på kvalitet inom framförallt rött kött och chark har visat sig vara rätt, säger Lars Appelqvist, EVP HKScan Sverige.

Relaterade artiklar