ANNONS

Inflationens snöbollseffekt

Ett av de största problemen med prisökningar är att det är mycket svårt att bedöma takten och rimligheten. Prisökningar börjar alltid med en eller ett par produkter som används till olika produktioner i olika omfattning och därmed stiger även priserna på detta.
När energi och frakter ökar i pris påverkar det i stort sett allt. Den underliggande orsaken till prisökningar har stor betydelse på vad och hur mycket som drabbas. Inflationen i dag beror på att världens centralbanker i begynnelsen av pandemin tryckte pengar i överflöd, en åtgärd för att hålla igång hjulen. I efterhand visade det sig att detta inte var en bra åtgärd. Efterfrågan blev större än alla räknade med under pandemin med leveransbekymmer som följd. Ökade leveranstider och fler pengar i omlopp är en god grund för inflation och nästan omöjlig att tygla.
Statsminister Magdalena Andersson oroar sig för att matleverantörer passar på att höja priserna oavsett om det behövs eller inte.
Detta slås med kraft tillbaka av Carl Eckerdal, chefsekonom på Livsmedelsföretagen.
Troligtvis har båda två både rätt och fel.
I en tid som denna passa många på att höja sina priser oavsett det behövs eller inte. Ingen har undgått att det är inflation i Sverige och i världen och det är inte svårt att förklara att man måste höja sina priser, även om det kanske inte alltid behövs.
När det gäller livsmedel har dock Magdalena Andersson troligtvis fel vad gäller de flesta varor. Mejeriprodukter och kött har stigit i pris och ännu inte fallit tillbaka. Att dessa livsmedel är betydligt dyrare i dag i butik är förklarligt.
När det gäller vegetabiliska oljor och produkter gjorda av spannmålsprodukter som bröd och pasta har dessa råvaror fallit i pris med 30 procent sedan toppen i maj och därmed ska det vara en prissänkning i butik i dag jämfört med före sommaren. Är det inte så tjänar mellanhänderna pengar i dag.
Även priset på socker har fallit markant på världsmarknaden och socker finns i det mesta vi stoppar i oss, även i mediciner.
Under en partiledardebatt i tisdags denna veckan sa statsministern under en debatt om jordbruket:
– Vi märker högre matpriser, då måste det vara någon som skär emellan. Det här behöver vi ha koll på, att det inte skärs emellan av matdistributörerna.
Statsministern har tydligen inte förstått att priset på animalier, mejeriprodukter och spannmål stigit rejält i pris jämfört med för ett år sedan och att dessa ligger till grund för livsmedelsproduktion.

Relaterade artiklar