ANNONS

Innovativ bekämpning av potatisbladmögel och gråmögel på jordgubbar

Växtsjukdomar orsakade av svamp- och oomycetepatogener (algsvampar) kan ha en förödande effekt på avkastning för tex potatis, tomat och jordgubbar.  Idag bekämpas dessa sjukdomar med intensiv besprutning som kostar mycket pengar och är miljöfarlig samtidigt som vissa patogener/sjukdomsframkallande ämnen blivit resistenta mot bekämpningen. Flera av dessa sjukdomsframkallande ämnena har visat sig producera små RNA-molekyler som antingen dämpar eller stänger av växtens immunsystem för att infektera växten.

Nu kommer ett projekt inom SLU Partnerskap Alnarp för att se på alternativ.
Denna studie syftar till att producera denna typ av RNA-molekyler i laboratorium för att sedan bespruta potatis och jordgubbar och undersöka hur dessa ämnen påverkar växten under de första infektionsstadierna av potatisbladmögel och gråmögel, både i växthus och i fältförsök. Denna typ av sjukdomsbekämpning kallas även Spray Induced Gene Silencing (SIGS) och är miljövänlig och GMOfri.

Relaterade artiklar