ANNONS

Investeringsviljan minskade under 2022

2022 var ett tufft år på många sätt med ökade kostnader för lantbruket. Det syns inte minst när det kommer till intresset för att investera i nya stallbyggnader. Siffror från länsstyrelsernas visar att antalet förprövningar minskade drastiskt. Särskilt när det kommer till suggplatser.

Förprövning görs inför en ny- eller ombyggnation av stallar där de granskas ur en djurskyddssynpunkt innan byggnationen kommer igång. Det är en måttstock på hur mycket som byggs då de förprövningar som görs också leder till stallbyggen. Siffrorna från länsstyrelserna har sammanställts av Jordbruksverket.

Det är särskilt antalet suggplatser som stucker ut. Intresset för att bygga har inte varit så lågt på 15 år. För mjölkkor och dikor såg man en minskning men inte lika drastisk.

Bakgrunden till det minskade intresset för att bygga är mest troligt utvecklingen på kostnadssidan. Särskilt de stigande räntorna som gör att det blir allt dyrare att låna pengar. Men även att många andra kostnader på gårdarna skenat under året.

Jordbruksverket ser även en annan förklaring. 2023 började en ny CAP-period och 2022 var därmed sista året i den förra. Därför kan det finnas företag som valt att invänta den nya perioden för att få längre tid på sig att utnyttja investeringsstöden i nya CAP.

Jordbruksverket konstaterar att nybyggnation är viktig av flera anledningar.
– För att bibehålla och utveckla en god djurvälfärd är det nödvändigt att det kontinuerligt sker investeringar i stallbyggnader. Om inte så sker finns även risk för att konkurrenskraften i svensk animalieproduktion försämras, säger Gunnar Palmqvist, djurskyddshandläggare, i ett pressmeddelande.

Relaterade artiklar