ANNONS

Jämn tillväxt i grisproduktionen

Enligt OECDs och FAOs rapport kan man förvänta sig en jämn stigining av såväl konsumtion som produktion när det gäller griskött. Från i dag och fram till år 2019 räknar man med en ökning med 1,8 procent per år. Det är exakt samma tillväxt som varit när man ser tio år tillbaka i tiden.
Däremot förväntas regionala skillnader. Ökningen förväntas bli betydligt större i Asien och Afrika än i övriga delar av världen.

Relaterade artiklar