ANNONS

Jens Mattsson fortsätter som gd på SVA

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är en myndighet med en lång historia som verkar lite i bakgrunden av systermyndigheterna Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten. Men som smittskyddsövervakande och riskvärderande aktör på djurområdet, och med Sveriges största veterinärmedicinska labb, spelar SVA en mycket viktig roll. Inte minst för att myndighetens egen devis ”Friska djur – trygga människor” ska vara så sann som möjligt. – Vi är en lyhörd och ödmjuk expertmyndighet, med gott renommé både nationellt och internationellt, säger Jens Mattsson, som nu inlett sin andra period som generaldirektör vid SVA.

Värmen och torkan i sommar har inneburit mycket extraarbete även på SVA. Många frågor om foder, beten och farliga växter har dykt upp, och längre fram kan det handla om smittorisker med förflyttning av djur och import av foder och djur efter utslaktning i förtid. När Jens Mattsson blickar tillbaka på sin första sexårsperiod som gd är han glad för att SVA fått gehör från den politiska ledningen när det gäller myndighetens ansvar för att hantera kriser. Ett exempel han nämner är att övervakningen av vilt fått nödvändiga förstärkningar. Ett annat exempel är den goda kontakt som finns med Havs- och vattenmyndigheten (HaV).

– För Sverige med sin långa havskust och många sjöar är det ett viktigt steg att vi för en konstruktiv dialog med HaV för att utveckla övervakningen tillsammans.

Samarbeten med universitet

Jens Mattsson nämner också att samarbeten med Uppsala universitet tagit ”väldigt många viktiga steg framåt”. Medarbetare på SVA har fått möjlighet till vetenskaplig hemvist på universitetet. Det finns sedan länge motsvarande samarbeten med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Personalen vid SVA kommer åter att bli krigsplacerad.

– Civilförsvaret ställer nygamla krav på oss. Vi är i full gång med att ta reda på hur detta ska se ut samtidigt som vi sneglar på hur vi löste uppdraget under kalla kriget.

En händelse han särskilt minns från de första sex gd-åren är det stora salmonellautbrottet 2013 vid en foderfabrik i Uppsala. Ett intensivt analys- och provtagningsarbete på över 150 gårdar, återtag av foder, rengöring av foderanläggningar och sanering av en foderfabrik krävde på olika sätt SVA:s expertkompetens.

– Det var mycket som kunde ha gått snett då men som inte gjorde det. Jag känner en stor trygghet i hur organisationen tar hand om sjukdomsutbrott. Det här hanterades väldigt bra.

82 forsknings- och samarbetsprojekt

Forskning är stort hos SVA, under 2017 drevs 82 externfinansierade forsknings- och samarbetsprojekt vid myndigheten. Jens Mattsson påpekar att det ställer krav på både chefer och administratörer. Bra då att exempelvis Ekonomistyrningsverket gav 28 poäng av 28 möjliga i sin utvärdering av SVA. Och att myndigheten också tillhör de bästa i fråga om miljöstyrning.

– Något jag hör ofta, även privat, är att SVA är en av de enklaste myndigheterna att jobba med. Och vi är prestigelösa.

Sommaren lider mot sitt slut. Jens Mattsson fortsätter dock att segla även under hösten i Stockholms skärgård. Och sedan i vinter väntar skidorna på att tas fram. Familjelivet, med fru och barn, prioriteras på fritiden av generaldirektören.

Relaterade artiklar