ANNONS

John Deere och DeLaval ingår ett strategiskt partnerskap för hållbar mjölkproduktion

John Deere och DeLaval bildar tillsammans Milk Sustainability Center (MSC), ett digitalt ekosystem som hjälper lantbrukare att förbättra sin effektivitet och hållbarhet. Ekosystemet kommer att vara öppet för andra partners, med syftet att kunna förse lantbrukare med den data som behövs för att ha en holistisk överblick över mjölkproduktion.

Mjölkproducenter kommer att kunna använda det nya Milk Sustainability Center för att övervaka näringsutnyttjande, Nutrient Use Efficiency (NUE), beträffande kväve, fosfor, kalium, och koldioxidekvivalenter (CO2e), för hela gården, specifika fält eller besättningen. MSC kommer också att tillhandahålla data som gör det möjligt för mjölkproducenter att jämföra den egna produktionen med andra och identifiera nyckelområden där det finns utrymme för förbättringar. Avsikten är att MSC ska fungera oberoende av producenternas val av varumärke på maskiner, och vilka datorprogram som i övrigt används i verksamheten.
– Mjölkproduktion är den kanske mest komplexa delen av dagens lantbruk, där det för närvarande saknas systemintegration mellan odling och djurhållning.​ Mjölkproducenter använder ofta fem till sju olika program för att driva verksamheten, utan någon koppling dem emellan. MSC kommer att göra det möjligt för mjölkproducenter att beräkna, jämföra, stimulera, och optimera näringsutnyttjande och koldioxidekvivalenter för ett hållbart och lönsamt beslutsfattande, säger Dave Chipak, Director, Dairy & Livestock Production Systems på John Deere.

Efter godkännande av lantbrukaren, sammanförs automatiskt data från DeLaval Plus och John Deere Operations Center i Milk Sustainability Center. Manuell inmatning av data minskas, vilket säkrar att uppgifterna håller hög kvalitet, och i slutändan hjälper hela lantbrukskedjan, fält, kor, anställda, rådgivare, maskiner, och andra tillgångar att fungera på ett effektivare sätt.

MSC är en molnbaserad lösning för både stationära datorer och mobila enheter, som utvecklats och drivs av Dairy Data Warehouse BV (DDW), ett företag baserat i Nederländerna, som under de senaste tio åren erbjudit datalösningar för hållbar mjölkproduktion. Mjölkproducenter, konsulter, återförsäljare, och andra partners kan också bjudas in för att ta del av datan i MSC.

– Mjölkproducenter söker sätt att minska sitt miljöavtryck och förbättra hållbarheten. Milk Sustainability Center kommer att hjälpa mjölkproducenter att nå sina mål, och samtidigt tillgodose behoven hos mejerier, detaljhandel, regeringar, och i slutändan konsumenterna, enligt Lars Bergmann, vice vd på DeLaval. ​

Lanseringen av partnerskapet mellan John Deere och DeLaval kommer att vara en central del av presentationen i John Deeres monter vid mässan Agritechnica 2023.

Den första versionen av MSC kommer att vara kostnadsfri och släppas under sommaren 2024 i Nordamerika och utvalda länder i Europa. En premiumversion med utökad kapacitet kommer att släppas vid ett senare datum.

Relaterade artiklar