ANNONS

Jordbrukskommissionären vill se förenklade jordbruksregler

Jordbrukskommissionär Phil Hogan vill se en förenklad jordbrukspolitik men är tydligt med att budgetförhandlingarna inför nästa period blir tuffa. Han delar LRFs syn på att EUs jordbrukspolitik måste förenklas för att underlätta för lantbrukare att bedriva en effektiv och lönsam näringsverksamhet.

Kommissionär Phil Hogan, högste ansvarig för EUs jordbrukspolitik, besöker LRFs pågående Riksförbundsstämma. Där diskuterade han bland annat förenkling med de 150 stämmodelegaterna. För LRFs medlemmar är en förenkling av nuvarande jordbrukspolitik en prioriterad fråga. Hogan har redan lagt flera förslag som går i rätt riktning och han har förstått att det är en viktig fråga för LRFs medlemmar.

Det kom också upp en diskussion om finansieringen av framtida jordbrukspolitiken och Hogan lovade att fortsätta driva hårt för en stark jordbruksbudget inom Kommissionen. Brexit kommer dock att innebära extra utmaningar i det arbetet och det kommer vara upp till medlemsstaterna att fatta beslut i frågan.  För LRFs medlemmar är det mycket viktigt med en stark och gemensam jordbrukspolitik och det är viktigt att svenska regeringen tar sitt ansvar för att driva och påverka det i Bryssel.

Relaterade artiklar