ANNONS

Kadaver blir bränsle

Danska BioCirc arbetar för närvarande med system och godkännande för att göra biogas av döda produktionsdjur från lantbruket. Skulle tillstånd komma innebär det att kadaver blir en intäkt i stället för en kostnad för danska lantbrukare.

Enligt Rie Krukow, rådgivare på danska Velas ska dock lantbrukarna vara uppmärksamma på de avtal som BioCirc erbjuder. I en intervju i danska Landbrugsavisen framgår det att de avtal som biogasfirman skickar ut ska ses som ett förhandlingsunderlag och som kan justeras, framförallt vad gäller avtalets längd och uppsägningsmöjligheter. Det framgår inte i artikeln vad Velas ser för problem med att lantbrukarna får betalt för kadaver i stället för att betala för att bli av med dem.
I Sverige är det inte tillåtet att använda kadaver i biogasanläggningar och det bygger på smittorisken i kölvattnet av galnakosjukan på 1990-talet. I stället ska kadaver förbrännas så att alla eventuella smittor försvinner.

Relaterade artiklar