ANNONS

Kalk viktigt till sockerbetor

På försöksgården Ädelholm utanför Staffanstorp växer betorna som ska ge oss bättre svar på betjordarnas kalkbehov och växtföljdseffekter.
De flesta av årets försöksbetor har kommit upp och deras utveckling följs noggrannt av både NRBs  och Agricenters personal. Ett par av försöken besöktes idag.
– Här på Ädelholm finns bland annat växtföljdsförsök, berättar Åsa Olsson på NBR. Vi vill undersöka vilken betydelse raps och återkommande odling av mellangrödor i växtföljden har för skörden och kvaliteten i sockerbetor. Ifjor växte det höstvete alternativt höstraps i parcellerna och i år odlas höstvete, höstraps eller vårkorn i olika kombinationer. I ett av leden har det dessutom odlats oljerättika varje höst. Nästa år är det dags för betsådd och då kan vi få svar på hur de olika växtföljderna påverkat betgrödan, jordstrukturen och förekomsten av skadegörare.
På Ädelholm finns även kalkningsförsök där olika kalkprodukter och kalkmängder provas. Kalkningen är viktig för hela växtföljden, och försöken ska ge svar på hur man som odlare kan optimera sin kalkning så att effekterna i form av bättre markkemi, jordstruktur, lägre sjukdomstryck m.m. kommer betgrödan och odlarens plånbok tillgodo.
Årets praktiska sortförsök är också sådda. De flesta av dem är utlagda hos betodlare runt om i odlingsområdet som sår och sköter om betorna på vanligt sätt. Agricenters personal följer sen upp uppkomst, sjukdomar, antal stocklöpare, växtsätt m.m.
– I år har vi 4 sorter i försöken, varav 3 är rhizomania-toleranta. Om de uppfyller våra kvalitetskrav i praktisk odling, så kan de komma med på sortlistan inför 2011, berättar Per-Olof Persson på Agricenter.
Enligt Åsa Olsson är många lantbrukare för dåliga på att kalka sina jordar där de odlar sockerbetor.
– Det går inte enbart att titta på pH värdet och dra slutsatsen att det inte behövs kalkas om det är 6,5 eller högre. Även mängden kalcium per gram jord har betydelse, säger hon.
Åsa Olsson berättar att lantbrukare i södra Danmark, men pH över 7, kalkar kontinuerligt ändå och att det ska vara minst 250 mg kalcium per 100 gram jord.
– Våra stickprov visar att hälften av betfälten ligger under den gränsen.
Borg-8

Relaterade artiklar