ANNONS

Kapacitet efter förhållanden

En dansk undersökning vid ensliering av majs visar att silo, transport och markförhållandena har stor betydelse för de totala kostnadenra för skörden.
Som exempel kan en stor maskinkapacitet, med dyra och stora maskkiner, ge en mycket stor skördekostnad om silo eller markförhållandena inte är tillräckligt bra. Bra och effektiva maskiner ger normalt den minsta skördekostnaden, men om dessa inte kan utnyttjas fullt ut på grund av att silokapaciteten inte håller måttet, blir kostnaden tvärt om större. Förarnas skicklighet är även det avgörande för den totala ensileringskostnaden. Det krävs en intrimmad personal där alla samarbetar på bästa sätt från den som kör hacken till den om packar i solon. Att ensilera i korv är en bra åtgärd för majs eftersom kapaciteten att ta emot i korv är stor jämfört med ensilering i plansilo. För att ensilera rationellt i plansilo måste man ha minst två hjullastare som packar i silon för att hålla undan för en stor modern exakthack.

Relaterade artiklar