ANNONS

Kemikoll sparar tid, ger överblick och trygghet

Tid är som bekant pengar och det vet lantbrukaren om någon. Det är viktigt att spara på resurserna så att man förblir konkurrenskraftig. Ett effektivt växtodlingsstöd i form av ett online program är en god hjälp på vägen. Fungerar programmet också som ett beslutsstödsverktyg är det verkligen hjälp till att spara tid och pengar. Detta är ”Kemikoll” ett bra exempel på – det hjälper lantbrukaren att hantera och ta beslut vid användning av växtskyddsmedel.

 

Kemikoll blev tidigare i år lanserat av Datalogisk. Firman har specialiserat sig på att utveckla online program för växtodlare och är mest kända för produkten Näsgård Management. – Vi är alltid i dialog med våra kunder och vi vet från våra erfarenheter i Danmark och nu också i Sverige att Kemikoll är ett verktyg som verkligen hjälper växtodlaren i sin vardag, säger Per-Olof Klang från Datalogisk.

 

En som under vårsäsongen använt Kemikoll är Per-Albin Persson. Både i jobbet som växtsäljare på Svenska Foder (Nordvästra Skåne) och på sitt egna lantbruk på 60 ha växtodling har Per-Albin haft stor nytta av Kemikoll. – Jag började använda Kemikoll för att lära mig det för egen del samt kunna förmedla tjänsten till mina kunder, berättar Per-Albin och fortsätter, – som säljare har man en bra grund om växtskydd men man får kontrollera alla doser, karenser osv. på nätet. Med Kemikoll lägger man in doserna så ser man om det är ok plus att man har produktblad och säkerhetsblad lätt tillgängliga.

 

För att Kemikoll skall fungera har Datalogisk byggt upp en egen databas med information om användning av de olika växtskyddsmedlen. Denna databas uppdateras löpande och programmet uppdateras automatiskt med nya och ändrade förutsättningar. Om villkoren uppfylls, presenteras i programmet med smileys. En sur röd gubbe visas om användningen är felaktig och en grön glad gubbe om allt är OK, detta ger tydlig och snabb tolkning.

Slipper papper och har tillgång till information var man än är

När Per-Albin Persson använder Näsgård Management och Kemikoll tycker han att det är en stor fördel att han slipper pappershanteringen av växtodlingsplaner och sprutjournaler. Papper som dessutom aldrig fanns tillgängliga när man behövde dessa. Med mobilen, som alltid är med, har han direkt åtkomst till Kemikoll och fältdata oavsett var han befinner sig. Per-Albin förklarar, – I Kemikoll finns bra kontrollfunktioner plus att man alltid har allting tillgängligt i telefon. Du kan t.ex. skriva in uppgifterna till sprutjournalen när du väntar på att sprutan skall fyllas. Allt skall dokumenteras och då finns allt på ett ställe.

– Jag började använda Näsgård programmen inför denna säsong. Det var en liten startsträcka, som med det mesta, men när man väl lärt sig är det bara fördelar, avslutar Per-Albin.

 

 

 

 

 

 

 

Faktabox Kemikoll:

Programmet visar :

  • Om preparatet är godkänd i grödan vid aktuell tidpunkt, även för dispenser och UPMA
  • Om mängd per behandling och total mängd per år är godkänd
  • Att antal behandlingar i grödan får utföras med preparatet
  • Att behandlingen inte ligger för nära skörd (karenstid)
  • Länkar till information om preparatet
  • Lätt åtkomst till säkerhetsdatablad.
Relaterade artiklar