ANNONS

Klimatsmart protein

Nu finns utvalda grödors innehåll av råprotein, lysin, metionin, dels och delvis förfruktsvärde, gödslingsbehov samt avkastning i kg per hektar redovisade tillsammans med värde för koldioxidekvivalenter.

Rysslands krig mot Ukraina har synliggjort att värdekedjan är sårbar. Vi vet att svensk köttproduktion är beroende av importerade insatsvaror och energi, precis som många andra branscher. På samma gång visar det osäkra politiska läget i världen vikten av en ökad krisberedskap även i vårt land. Samtidigt fortsätter arbetet för att nå miljö- och klimatmålen. De senaste tre åren har de Nationella handlingsplanerna för gris, nöt och lamm haft fokus på just klimat och kretslopp. Ett av fem målområden som diskuterats och utretts med representanter från hela värdekedjan är val och produktion av foder. Hur kan vi stimulera en ökad andel klimatsmart protein- och aminosyraförsörjning? Utgångspunkten har varit att ge goda exempel på odlade inhemska grödor, biprodukter från industri och hållbart producerad soja.
– Sverige är ett långt land med skiftande mark- och väderförutsättningar, och valet av proteinråvaror landar hos den enskilde producenten, beroende på geografiskt läge, men också produktionsinriktning. Tabellen är tänkt som ett underlag för ökad självförsörjning av protein på gården, gärna i samråd med rådgivare inom växtodling och djurproduktion, säger Anett Seeman, nötköttsrådgivare Gård och Djurhälsan.
Det finns en stor potential till ökad inhemsk protein- och aminosyraförsörjning för svensk köttproduktion när vi väljer att utveckla samarbeten för optimalt utnyttjande av biprodukter från industrin.
– Här ser vi idag en positiv utveckling med satsningar på processer och nya produkter som är värdefulla i djurproduktionen, till exempel grönt protein från olika gräs- och baljväxter. Och det finns även redan etablerade produkter som vi lyfter fram i tabellen, säger Ulrika Åkesson, Svenska Köttföretagen.

Relaterade artiklar