ANNONS

KLS ökar betalningen för gris igen

En stabil marknad för gris och stor efterfrågan på svenskt medför att KLS ökar sin betalning med 40 öre per kg för slaktsvin och 60 öre per kg för smågrisar med start redan nu på måndag.
– Marknaden här i Sverige är betydligt mer stabil än i stort sett alla andra länder, men det är ändå en väldigt speciell tid med extrema kostnadsökningar och vi är många som frågar oss var det slutar. Samtidigt är vi på KLS oerhört starka i vår övertygelse om att vi kommer ha en stark efterfrågan även framåt, vi erfar att svensk gris och den prisstrategi vi har haft står sig väl hittills och ser som sannolikt att värdet även kommer kunna stiga framöver, vi stärker därför vår notering med ytterligare 40 öre på slaktgrisen redan nästa vecka, smågrisen hänger med upp 60 öre, säger Paul Robertsson, vice vd på KLS.

Relaterade artiklar