ANNONS

Knight går ett steg till vad gäller exakthet

Den brittiska tillverkaren av växtskyddssprutor, Knight, har under lång tid haft sektionskontroll ner till enskilda munstycken. Till detta har de teknik där man från förarplatsen kan skifta mellan fyra olika munstycken i varje hållare. Nu har man kopplat samman dessa två system så att munstycken kan skiftas automatiskt under körning. På så sätt kan maskinen inte bara slå till och från munstycke efter GPS:en utan även skifta munstycke så att dosen varieras.
Detta är en stor fördel när man kör i kurvor. När maskinen svänger blir dosen flera gånger större i den rampände som går i innervarv medan den blir flera gånger mindre i den rampände som går i yttervarv. Skillnaden kan bli flera hundra procent. Men genom att växtskyddssprutan anpassar munstycksval så kan dosen hållas någorlunda exakt även där.
En annan finess på den senaste generationen växtskyddssprutor från Knight är deras 4D rampupphängning som ger en mycket stabil gång. Även rampens stabilitet påverkar doseringen.
new antiyaw systemIMG_6880new 4D suspension

Bild: Müller Elektronik

Bild: Müller Elektronik

Relaterade artiklar